Các vấn đề cộng đồng

Otto Lee đang tranh cử Giám sát viên để tiếp tục cống hiến sự nghiệp trong tinh thần phục vụ cộng đồng, sử dụng kinh nghiệm của mình để cải thiện Quận Hạt Santa Clara cho mọi người. Là Giám sát viên, anh ta sẽ hành động mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề đang gây hại cho cộng đồng của chúng ta, bao gồm tình trạng chi phí nhà ở cực cao, tình trạng vô gia cư và chất lượng các vấn đề trong cuộc sống như an toàn công cộng và tắc nghẽn giao thông. Otto đã sẵn sàng sử dụng kinh nghiệm của mình để bảo vệ tương lai trẻ em của chúng ta và cải thiện cộng đồng cho tất cả chúng ta.

 

Nhà ở giá rẻ

Chi phí nhà ở đang làm tổn thương các gia đình trẻ, người cao niên và cựu chiến binh. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn để tạo ra nhà ở giá cả phải chăng hơn, đặc biệt là đối với những người dân dễ bị tổn thương nhất.

Là Giám sát viên, Otto sẽ:

Hỗ trợ các chính sách nhà ở thông minh để tạo thêm nhà ở trong khi bảo vệ không gian mở và khu nông nghiệp của chúng ta.

Làm việc với quận, thành phố và doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ nhà ở địa phương, tạo điều kiện giá cả phải chăng cho những người dân dễ bị tổn thương nhất của chúng ta như các cựu chiến binh, người cao niên, người khuyết tật, và các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp và trung bình.

Yêu cầu các dự án nhà ở mới phải cung cấp các đơn vị nhà ở giá cả phải chăng cho mức thu nhập thấp và trung bình.

 

Tình trạng vô gia cư

Tình trạng ngày càng gia tăng những người buộc phải sống trên đường phố, những con đường mòn và trong xe hơi của họ là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần phải đưa mọi người ra khỏi đường phố và vào nhà ở tạm thời và lâu dài.

Là Giám sát viên, Otto sẽ:

Làm việc để gia tăng dịch vụ và điều trị sức khỏe tâm thần nội trú và ngoại trú để những người sống trên đường phố nhận được sự chăm sóc họ cần, và tránh việc sử dụng nhà tù quận của chúng ta là hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần nội trú duy nhất.

Khám phá sử dụng các lựa chọn nhà ở nhỏ, tạm thời để giúp đưa các gia đình ra khỏi đường phố và vào nhà.

Chúng ta phải tạo ra các chỗ ở ổn định và khả thi để các công việc lấn chiếm không áp đảo các công viên và khu vực lân cận.

 

Vận chuyển công cộng

Sự tắc nghẽn giao thông đang bóp nghẹt cộng đồng của chúng ta, kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế, làm tổn thương những người thuộc tầng lớp lao động và làm thay đổi khí hậu.

Là Giám sát viên, Otto sẽ:

Dẫn đầu các nỗ lực cải thiện hệ thống giao thông công cộng của chúng ta, bao gồm BART và VTA, kết nối tốt hơn các hệ thống giao thông với nhau và tiếp tục mở rộng các tuyến giao thông vào nhiều khu vực hơn.

Đảm bảo quận hạt cung cấp đủ nguồn ngân sách để sửa chữa các tuyến đường địa phương và bảo trì trong tình trạng tốt.

Giảm lưu lượng giao thông bằng cách xây thêm làn đường, thiết lập thời gian thông minh của đèn giao thông, đặc biệt là trên đường cao tốc của quận và giảm thời gian đi lại và chi phí vận chuyển công cộng, cũng như đảm bảo các dự án phát triển mới nào không gia tăng số lượng xe trên đường nhưng thay vào đó giảm sử dụng xe bằng cách đưa nhà ở gần hơn với công việc.

 

Cộng đồng an toàn

Vai trò Giám sát viên của chúng ta trong việc giữ an toàn cho cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng nhất. Quận được giao nhiệm vụ quản lý và giám sát cảnh sát trưởng và bộ phận quản chế, tòa án, nhà tù, kiểm lâm công viên, và nhiều hơn nữa để giữ cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta an toàn. Chúng ta đặt kỳ vọng về cách thức hoạt động của công lý hình sự tại địa phương và điều đó bắt đầu bằng việc đảm bảo các phòng ban của chúng ta có đầy đủ nhân viên và làm hết sức mình để giúp đỡ gia đình. Otto cũng sẽ làm việc để tài trợ đầy đủ cho các bệnh viện của chúng ta, bao gồm Valley Medical Center, St. Louise Regional Hospital. Louise and O’Connor Hospital, việc làm này là rất quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta.

Sự an toàn của chúng ta được xây dựng dựa trên công việc mà tất cả chúng ta làm để luôn chuẩn bị và tăng cao nhận thức, nhưng cũng giúp mọi người cảm thấy an toàn trong các khu phố và trong cộng đồng.